Skaderådet for sigar

(Partly in english) Helsebyråkratane vil ha alle tobakksprodukt inn i ei standard innpakning. For cigaren betyr det å ta av magebeltet og påføra eit nytt i standard farge og bokstavtype. Det går ikkje for det vil jo flerra opp cigaren! Og ingen cubansk leverandør av håndrulla cigarar vil bry seg med å levera spesialinnpakning til det norske mikromarkedet. Resultat: Spesialforretningane vil forsvinna. Bra jobba- viktig for den norske folkehelsa dette, byråkratar!

Would you trust WHO, FDA or OleCigar?

20141012_085830

“Smoking kills”. Is it too much to demand the truth from governmental agencies? People smoking a cigar a day relax, enjoy and probably are very happy with that opportunity. People smoking a cigar a week, probably wish they could find the time to smoke a good cigar every day! Statistics support them: A cigar a day keep the doctor away – keeping them alive longer than the general group of non-smokers.
Is it really that surprising?